Cooling System Degreaser

Öljyperäisten epäpuhtauksien poistoon jäähdytysjärjestelmästä

Tec4 Cooling System De-Greaser on biohajoava ja vesiliukoinen, tehokas puhdistustuote. Se emulgoi jäähdytysjärjestelmästä lietteen ja öljyperäiset epäpuhtaudet, jotka johtuvat vuotavista lämmönvaihtimista, vaurioituneista kannentiivisteistä tai sylinteriputkien kavitoitumisesta.

Tec4 Cooling System De-Greaserilla saavutetaan seuraavat edut ohjeiden mukaisesti käytettynä:

  • poistaa öljylietteen aiheuttamat tukkeumat jäähdyttimen kennon putkista ja muista pienistä kanavista, jolloin jäähdytysnesteen kierto paranee
  • emulgoi jäähdytysnesteessä olevan öljyn ja öljylietteen. Tyhjennyksen ja huuhtelun jälkeen jäähdytysjärjestelmä on puhdas öljystä
  • parantaa lämmönsiirtoa korkeasti lämpökuormitetuista osista jäähdytysnesteeseen
  • puhdistamalla jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö voidaan nähdä ja tarkistaa jäähdytysnesteen oikea pinnantaso
  • puhdistuksella voidaan estää joidenkin vesipumpun muovi- ja kumiosien syöpyminen öljyn ja lietteen hiilivetyjen (HC) vaikutuksesta

Tilausnumero 605517
Tehdaspakkaus 28 kpl (á 400 ml)

Käyttö

Lisää 400 ml Tec4 Cooling System De-Greaseria neljään litraan jäähdytysnestettä ja suuremmissa järjestelmissä 10 % tilavuudesta – poikkeuksellisen likaisissa järjestelmissä 20 %.

Avaa lämmityslaitteen venttiili ja käytä moottori käyntilämpöiseksi. Käytä joutokäynnillä vähintään 20 minuuttia, sammuta moottori ja tyhjennä jäähdytysjärjestelmä. Huuhdo vedellä. Poista tarvittaessa termostaatti.

Täytä järjestelmä pelkällä vedellä ja käytä moottori käyntilämpöiseksi. Sammuta sitten moottori ja tyhjennä jäähdytysjärjestelmä vedestä. Huuhdo järjestelmää kuumalla vedellä, kunnes ulos tuleva huuhteluvesi on kirkasta.

Jäähdytysjärjestelmän öljynpoisto tehdään Tec4 Cooling System De-Greaserilla aina ennen kuin järjestelmä puhdistetaan Tec4 Cooling System Cleanerilla kalkkeutumista ja ruosteesta.

Tec4 Cooling System De-Greaser ei vahingoita jäähdytysjärjestelmän osia, ja se soveltuu myös uusille pitkäikäisille jäähdytysnesteille (mm. G12).

Tuote on yhteensopiva kaikkien etyleeni- ja propyleeniglykolipohjaisten jäähdytys- ja pakkasnesteiden kanssa.