Cooling System Improver

Jäähdytysjärjestelmän huoltoon

Tec4 Cooling System Improverin käyttö mahdollistaa jäähdytysjärjestelmän tehokkaan, pitkäaikaisen toiminnan ongelmitta.

Tuote sisältää fluoresointivärin, jonka avulla voidaan tarkasti ja nopeasti paikallistaa järjestelmän mahdolliset vuodot ultraviolettivalolla. Lisäyksen jälkeen käytä moottoria vähintään 15 minuuttia termostaatin aukeamisen jälkeen ennen vuodontarkistusta.

Tec4 Cooling System Improverilla saavutetaan ohjeiden mukaisesti käytettynä seuraavat edut ajoneuvon jäähdytysjärjestelmässä:

  • estää kalkkeumien (kattilakivi) synnyn jäähdyttimen ja moottorin vesitilojen sisäpintaan
  • pitää lämmönsiirron optimaalisena
  • sisältää fluoresointivärin, joka mahdollistaa tarkan ja nopean vuotojen paikallistamisen järjestelmästä ultraviolettivalolla
  • moottori jäähtyy suunnitellusti ja käy oikeassa lämpötilassa
  • ehkäisee kalkin kertymistä
  • estää ruosteen muodostumisen jäähdytysjärjestelmään
  • estää elektrolyyttisen ja kavitaatiosta aiheutuvan syöpymisen ja siitä aiheutuvia vuotoja ja ajomatkan keskeytymisiä
  • vähentää vuotojen aiheuttamia nestevajauksia ja siten ylikuumenemista
  • optimoi moottorin toiminnan, koska moottori käy oikeassa lämpötilassa

Tilausnumero 605117
Tehdaspakkaus 28 kpl (á 400 ml)

Käyttö

Tec4 Cooling System Improveria lisätään jo uuden auton jäähdytysjärjestelmään estämään vaurioiden syntymistä sekä aina jäähdytysnesteen vaihdon yhteydessä ja jäähdytysjärjestelmän puhdistamisen jälkeen.

Lisää 400 ml Tec4 Cooling System Improveria tavanomaisen henkilöauton jäähdytysjärjestelmään tai suuremmissa moottoreissa noin 10 % järjestelmän tilavuudesta.

Lisää Tec4 Cooling System Improveria jäähdytysjärjestelmään aina täyttäessäsi sen korjauksen jälkeen tai puhdistettuasi jäähdytysjärjestelmän Tec4 Cooling System Improverilla.

Tec4 Cooling System Improveria suositellaan lisättäväksi jäähdytysjärjestelmään Tec4 Cooling System Cleaner –puhdistuksen jälkeen varmistamaan jatkuva suoja ruoste- ja kalkkeutumisongelmia vastaan.